Text-, interaktions- och diskurskollokviet: Yvonne Hallesson

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Yvonne Hallesson
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier (TID). Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/