Agneta Lilja: "Herman Geijer – ett forskaröde vid förra sekelskiftet"

Forskningsseminariet i etnologi

Agneta Lilja, Uppsala universitet: "Herman Geijer – ett forskaröde vid förra sekelskiftet"