Charlotte Hyltén-Cavallius och Lotta Fernstål: "Antiziganismen och samlingarna"

Forskningsseminariet i etnologi

Charlotte Hyltén-Cavallius, etnolog, forskare på ISOF, och Lotta Fernstål, Statens Historiska Museer: presentation av forskningsprojekt: "Antiziganismen och samlingarna -- kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1900-talet”.

Seminarium på svenska.