Alumnidagen 2019

Tid och lokal meddelas senare

Mer information: ► https://www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se/alumnidagen/