Oda Tvedt: halvtidsseminarium

  • Datum:
  • Plats: Tid och plats meddelas senare
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

Halvtidsseminarium för Oda Tvedt och avhandlingen Plato's Critique of Democracy. Opponent är Charlotta Weigelt, Södertörns högskola.