Alexander Stöpfgeshoff: "Cicero on Nature and Teleology"

  • Datum:
  • Plats: Tid och plats meddelas senare
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

Alexander Stöpfgeshoff, Uppsala universitet: "Cicero on Nature and Teleology"