Seminarium - Befrämja akademiskt lärande med hjälp av det pedagogiska programmet

  • Datum: –12.00
  • Plats: Geocentrum Skåne
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Mer information kommer senare.