Högre seminarium: Åsa af Geijerstam m.fl.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Åsa af Geijerstam m.fl., Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Funktion, innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i tidiga skolår.