TID-kollokviet: Britt-Louise Gunnarsson

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Britt-Louise Gunnarsson
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Titel meddelas senare

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier. Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/