STS-seminarium: ”Tekniska lösningar som svar på föränderliga hotbilder inom det ekonomiska försvaret 1928-2002”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Camilla Eriksson och Jenny Ingemarsdotter, FOI
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Ventilation av uppsatsen ”Tekniska lösningar som svar på föränderliga hotbilder inom det ekonomiska försvaret 1928-2002”

Underlag rekvireras från Camilla.Eriksson@gender.uu.se