Johan Boberg – Slutseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Slutseminarium för Johan Boberg och avhandlingen Experience, Judgment, Objectivity: A Critical History of Thought. Opponent: Thomas Karlsohn, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.