Högre seminariet: "Varuhandeln i Sverige 1750-2010"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Fredrik Sandgren, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium

Fredrik Sandgren ventilerar kapitel ur sin kommande bok som handlar om "Varuhandeln i Sverige 1750-2010"