Joshua Juvrud – Disputation

Joshua Juvrud försvarar sin avhandling The perception of actions and interactions


Abstract, fulltext och mer information i DiVA

 

Joshua Juvrud – Disputation