Why Interdisciplinarity? Promises, Problems, Practices - symposium

Centre for Integrated Research on Culture and Society Circus, inbjuder till symposium

Teman: 

- Tvärvetenskapens många ansikten och idéhistoria

- Exempel på praktik och utmaningar med att bredriva och värdera tvärgående forskning

- Metoders roll i tvärgående forskning: Mötesplatser eller murar?

 

Ett eftermiddagspass kommer att innehålla parallella sessioner med fokus på särskilda teman 

- Tvärvetenskap och karriär: Att finna vägar i ett föränderligt forskningslandskap

- Att leda tvärvetenskaplig projekt: Att sätta samman och utveckla tvärgående forskningsprojekt

- Tvärgående forskning som studieobjekt

Symposiet vänder sig till samtliga som är intresserade av olika former av mång-, tvär- och transdisciplinär forskning med ett fokus på sådan forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Symposiet kommer innehålla flera talare från Uppsala universitet, nationellt och internationellt.

Symposiet planeras att delvis hållas på engelska. Mer detaljerad information om programpunkter och hålltider kommer längre fram.

Why Interdisciplinarity? Promises, Problems, Practices - symposium