Arnab Dutta: forskningspresentation

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Gästdoktorand Arnab Dutta, Rijksuniversiteit Groningen, presenterar sin pågående forskning om indiska intellektuellas resor i Europa under mellankrigsåren