Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dekanus: Professor Mats Edenius, tel. 018-471 5176
Prodekanus: Professor Tora Holmberg, el. 018-471 1512

Utbildningsledare: Linda Stafbom tel. 018-471 3745, Fredrik Andersson, tel. 018-471 1891

Samordnare: Maria Andersson, tel. 018-471 1905
Fakultetshandläggare: Ellinor Fiebranz Andersson tel. 018-471 2828, Sandra Wilander tel. 018-471 1855

Kansli: Se 3.9.1

Kontakt: samfak@samfak.uu.se

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post: samfak@samfak.uu.se