Behåll kontakten

Det finns en stor mängd alumnföreningar knutna till olika ämnen, program eller institutioner.

Genom att vara medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Alumnföreningar inom samhällsvetenskapliga fakulteten

  • FEK Alumni - föreningen är öppen för dig som har avslutat dina studier i företagsekonomi vid Uppsala universitet.
  • IM Alumn - Alumnföreningen för informatik och media - Föreningen är öppen för alla som har läst ADB/Data- och systemvetenskap eller informationssystem vid Uppsala universitet.
  • Psykologialumnerna - föreningen syftar till att vara en mötesplats för nuvarande och tidigare studenter samt anställda vid Institutionen för psykologi.
  • The DPCR Alumni Association - Alumni Association at the Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University.
  • Alumnföreningen för politicesstuderande i Uppsala