Avhandlingsseminarium med Adrian Sangfelt

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Adrian Sangfelt
  • Contact person: Henrik Williams
  • Seminarium

Textseminarium. Materialavsnittet i avhandlingen om OV- och bisatsledföljd i äldre svenska diskuteras. Texten görs tillgänglig senast 12 september.