Mänskliga rättigheter i en demokrati - rätten till rättfärdigande och talet om ”de svenska värderingarna”

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken Hus 2: 0027
  • Lecturer: Professor Elena Namli
  • Organiser: Teologiska institutionen och Teologiska fakulteten
  • Contact person: Elena Namli
  • Föreläsning

Nyfiken på aktuell forskning?
Kom och lyssna på våra professorsföreläsningar i Tros- och livsåskådningsvetenskap!
Alla är välkomna!