Panelsamtal om Dieters bok

  • Date: –20:00
  • Location: Engelska parken Hus 22: 1017
  • Lecturer: Författaren Jan Winter och Dr. Pontus Rudberg
  • Organiser: Forum för judiska studier och Teologiska fakulteten
  • Contact person: Lars M Andersson
  • Föreläsning

Författaren Jan Winter samtalar med Dr. Pontus Rudberg om sin mycket uppmärksammade Dieters bok.

Jan Winter är journalist, musiker och musikförläggare från Uppsala, med tidig och folklig musik som specialintresse. Han var en central aktör i det uppsving för de mindre kända folkmusikinstrumenten som följde på 1970-talets folkmusikvåg. Under 1980-talet inledde han ett samarbete med musikvetaren Per-Ulf Allmo. De har tillsammans gett ut Lirans hemligheter och Säckpipan i Norden och äger dessutom gemensamt förlaget Tongång, med folkmusik som bärande tema i utgivningen. Mellan 1976 och 2014 arbetade Winter med utrikesjournalistik på Tidningarnas Telegrambyrå, TT, där han bland annat var utrikeschef och Nordenkorrespondent. I maj 2018 utkom hans första skönlitterära verk, Dieters bok - Flykting hos familjen Bergman. Den handlar om pappans, Dieter, första år som flykting i Sverige när han hade en fristad hos Ingmar Bergmans föräldrar Erik och Karin Bergman.

Pontus Rudberg är historiker och forskare vid Hugo Valentin-Centrum, Uppsala universitet. Hans forskning behandlar främst judisk historia och flyktingpolitik men även militärhistoria. Avhandlingen, som behandlar de svenska judarnas reaktioner på den nazistiska ”judepolitiken”, The Swedish Jews and the victims of Nazi terror, 1933–1945 (2015) gavs ut i en omarbetad version av Routledge, The Swedish Jews and the Holocaust (2017). Rudberg forskar för närvarande om mottagandet i Sverige av de judiska överlevande från Förintelsen och är, tillsammans med Johannes Heuman, i färd med att ge ut en antologi om tidiga svenska försök att på olika sätt sprida kunskap om folkmordet på Europas judar.