Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Date: –13:00
  • Location: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Website
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Contact person: Gabriella Löthman
  • Konferens

Institutet för utbildningsrätt anordnar seminarium i utbildningsrätt