#Upptäckvåldet – Avesta

Öka din förmåga att upptäcka och bemöta våld! Fokus är de särskilt utsatta grupper som socialtjänsten möter och de behov som finns kopplat till våld och sexuella övergrepp riktade mot dessa. Seminariet utgår från föreläsningsdagar i Falun 21 februari och Mora 22 februari.

Målgrupp är personal och andra nyckelpersoner inom socialtjänstens olika verksamhetsområden, personal inom andra berörda kommunala verksamheter och personal inom myndigheter som kommer i kontakt med människor och har ansvar och eller möjlighet att fråga om våld.

Läs mer om evenemanget