Dialogseminarium – Sex mot ersättning

  • Date: –16:00
  • Location: Arvika
  • Organiser: FoU Välfärd Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland
  • Contact person: Isabel Persson
  • Seminarium

FoU Välfärd Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland bjuder in till dialogseminarier med utgångspunkt från Socialstyrelsens utbildningspaket kring sex mot ersättning och för att sprida kunskap om hur det ser ut i Värmland och om Sugardaters.

Målgrupp: Du som i din profession har nytta av ett verktyg för att identifiera, samtala med och fånga upp personer som riskerar att fara illa på grund av att de har sex mot ersättning.

Läs mer om evenemanget