Lunchseminarium om kursrapporter

  • Date: –14:00
  • Location: Blåsenhus Laborativa lärosalen
  • Website
  • Organiser: Avdelningen för kvalitetsutveckling och Uppsala studentkår
  • Contact person: Maria Björnermark
  • Phone: 018/ 471 18 41
  • Seminarium

Välkommen till ett seminarium där utbildningsansvariga från olika utbildningsmiljöer berättar om sitt arbete med att få till det där sista steget i kursvärderingsarbetet, en kursrapport. Anmälan ska vara inne senast 18 mars.

Det är i kursrapporten som studenternas och lärarnas synpunkter sammanfattas och eventuella åtgärder formuleras. Under seminariet ges också utrymme för frågor och diskussion. Hur kan vi utveckla och stärka arbetet med kursrapporter i kursvärderingsarbetet? Hur kan en kursrapport se ut och vilken nytta har man av den i kursutvecklingen? Hur kan samarbetet med och återkopplingen till studenter stärkas?

Som en uppföljning av den granskning av kursrapporter som Uppsala studentkår genomförde våren 2018 inbjuds här till ett inspirationsseminarium. Målgruppen för seminariet är lärare, studierektorer, programansvariga, studentrepresentanter mfl.

Anmäl dig senast 18 mars. Deltagarantalet är begränsat.

Lunchseminarium om kursrapporter