Utbildningssociologiska seminariet

  • Date: –15:00
  • Location: Blåsenhus 14:340
  • Lecturer: Gergei Farkas, lektor vid Linnéuniversitetet och forskare vid Institutet för Framtidsstudier
  • Contact person: Ida Lidegran
  • Seminarium

Gergei Farkas, lektor vid Linnéuniversitetet och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, Där näringslivets nätverk föds: En longitudinell studie av könsskillnader i sociala nätverk bland ekonomistudenter vid en elitutbildning, och deras karriäreffekter.
Alla intresserade är välkomna.