Grammatikkollokvium

  • Date: –17:00
  • Location: 16-2041, Engelska parken
  • Lecturer: Johan Brandtler, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet
  • Contact person: Ulla Stroh-Wollin
  • Seminarium

Johan Brandtler: Vi bara testade en hypotes … . Ännu mer om preverbal placering av adverbial i svenska.