Exjobbspresentation - Caroline Moberg

  • Date: –11:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 sal 4007
  • Lecturer: Caroline Moberg
  • Contact person: Caroline Moberg
  • Seminarium

Development of measurement algorithm in industrial PLC- An evaluation of DSOGI-PLL for real time measurements.

Arbetet handlar om framtagning av en algoritm vars syfte är att utföra mätningar på 3-fas växelspänning. Målet med algoritmen är att den snabbt och noggrant ska ta fram värden som frekvens och RMS. I det här projektet testas och utvärderas en DSOGI-PLL. Algoritmen implementerades på en industriell PLC. Om detta låter intressant är du varmt välkommen att delta på min presentation.
 

Handledare: Mats Wahlén och Martin Gustafsson, Svea Power
Ämnesgranskare: Urban Lundin, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Andreas Särnbland