Higher seminar in educational law

  • Date: –12:00
  • Location: Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1 Fakultetsrummet
  • Lecturer: Sandra Friberg, Universitetslektor och docent i civilrätt vid Uppsala universitet.
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Contact person: Ronja Österud
  • Seminarium

The seminar will be held in swedish.

Compensation for shortscomings in education. More information about the seminar can be provided on request.