Frukostseminarium om mänskliga rättigheter

  • Date: –10:00
  • Location: Stockholm F7 Möten & Konferens, Flemminggatan 7, Stockholm
  • Lecturer: Patrik Bremdal,Universitetslektor i offentlig rätt, juridiska inst. Uppsala universitet
  • Website
  • Organiser: Uppsala universitet
  • Contact person: Eva Norgren
  • Phone: +46184711898
  • Seminarium

Dagens ämne:
Hur gör man mänskliga rättigheter?

Bemötande betraktas traditionellt som en fråga utanför den juridiska diskursen, men det finns många rättsliga krav på anställda inom den offentliga förvaltningen i fråga om bemötande av enskilda. Vid seminariet kommer Moa Kindström Dahlin, lektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet, att ge en överblick över rättigheter, regler och rättsprinciper som ställer krav på respektfullt och professionellt bemötande.

Anmälan >>