HS: Amalia Juneström

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 4/2007
  • Lecturer: Amalia Juneström
  • Website
  • Organiser: Institutionen för ABM
  • Contact person: Isto Huvila
  • Phone: 3420
  • Seminarium

Amalia Juneström presenterar sitt pågående avhandlingsarbete. Juneström arbetar som doktorand på Institutionen för ABM.