HS: Quoc-Tan Tran

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 2/1077
  • Lecturer: Quoc-Tan Tran
  • Website
  • Organiser: Institutionen för ABM
  • Contact person: Isto Huvila
  • Seminarium

Quoc-Tan Tran presenterar sitt pågående avhandlingsarbete. Tran arbetar som doktorand på Universität Hamburg inom ramen för Marie Curie ITN POEM, ett nätverk där även Institutionen för ABM ingår.