HS: Inge Zwart

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 4/2007
  • Lecturer: Inge Zwart
  • Website
  • Organiser: Institutionen för ABM
  • Contact person: Isto Huvila
  • Phone: 3420
  • Seminarium

Inge Zwart presenterar sitt avhandlingsarbete. Zwart arbetar som doktorand på Institutionen för ABM inom ramen för Marie Curie ITN POEM.