Fakultetskollegium

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Polhemsalen
  • Organiser: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Contact person: Johanna Lundmark
  • Seminarium

Fakultetskollegium för alla anställda inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.