Thursday seminar: "Vetenskapliga skämt – om humor och normer inom naturvetenskap"

  • Date: –15:00
  • Location: Centrum för genusvetenskap KWB
  • Lecturer: Maria Berge, Associate Professor, Department of Science and Mathematics Education, Umeå University
  • Organiser: Centre for Gender Research
  • Contact person: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Thursday seminar at the Centre for Gender Research. Open for all! No registration required. Please note, this seminar is held in Swedish.

Naturvetenskapen strävar efter att så enkelt som möjligt förklara det som kan observeras, mätas och testas. Naturvetenskapliga texter beskrivs ofta som torra och humorlösa; det finns en strävan inom naturvetenskapen efter objektivitet och rationalitet där kultur inte påverkar det slutliga resultatet. Men naturvetenskapen är naturligtvis varken kulturlös eller humorlös då naturvetenskap alltid görs i ett sammanhang av mänsklig interaktion. I den här föreläsningen kommer jag visa upp olika exempel på humor inom naturvetenskap och dess relation till normer, värderingar och maktstrukturer.