Konferens: Våld angår oss alla – hur skapar vi en kommun fri från våld?

  • Date: –16:00
  • Location: Kumla
  • Organiser: Länsstyrelsen Örebro län med flera
  • Contact person: Klara Bolinder
  • Temadag

Regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär bland annat att kommuner och landsting tilldelas utvecklingsmedel för verksamheter på lokal nivå. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Målgrupp: Du som arbetar inom någon av alla de verksamheter som finns i en kommun: exempelvis förskola, skola, omsorg, socialtjänst, bostadsbolag, kultur och fritid, personal, administration, et cetera. Verksamhetschefer och politiker är särskilt inbjudna. Även andra verksamheter, myndigheter och organisationer som är viktiga i arbetet är välkomna.

Läs mer och anmäl dig