Kompetensutvecklingsdag för familjecentraler – hur kan vi arbeta förebyggande mot våld i ett tidigt skede?

  • Date: –15:30
  • Location: Umeå
  • Organiser: Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och UmeBRÅ
  • Contact person: Maria Andersson
  • Temadag

Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och UmeBRÅ bjuder in till en kompetensutvecklingsdag för länets familjecentraler kring hur vi kan arbeta förebyggande mot våld i ett tidigt skede.