Forskningsseminarium Psykiatri: Clara Iversen

  • Date: –13:30
  • Location: Psykiatrins hus Rum Nasvell (rum 3), entréplan ing 10
  • Lecturer: Clara Iversen, lektor Sociologiska inst, UU
  • Organiser: Neuro
  • Contact person: Gustav Innala
  • Phone: 018- 4714122
  • Seminarium

Att etablera gemensam förståelse: Bemötande på en telefonlinje med fokus på självmord