Forskningsseminarium Psykiatri: Tove Fall

  • Date: –13:30
  • Location: Psykiatrins hus Rum Nasvell (rum 3), entréplan ing 10
  • Lecturer: Tove Fall, professor Inst för medicinska vetenskaper, UU
  • Organiser: Neuro
  • Contact person: Gustav Innala
  • Phone: 0184714122
  • Seminarium

”Strategier för att lyckas med en ERC Starting Grant-ansökan”