Forskningsseminarium Psykiatri: Ronald van den Berg

  • Date: –13:30
  • Location: Psykiatrins hus Rum Nasvell (rum 3), entréplan ing 10
  • Lecturer: Ronald van den Berg, forskare Inst för psykologi, UU
  • Organiser: Neuro
  • Contact person: Gustav Innala
  • Phone: 0184714122
  • Seminarium

Bayesiansk statistik – ett alternativ till t-test och ANOVA?