Presentation av examensarbete C i matematik: Elliptiska kurvor och kryptografi

  • Date: –16:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 64119
  • Lecturer: Noraldeen Alyounes
  • Organiser: Matematiska institutionen
  • Contact person: Veronica Crispin Quinonez
  • Seminarium