Kunskapsseminarium – Människohandel med barn och unga

  • Date: –20:00
  • Location: Forum Oskarshamn
  • Organiser: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Contact person: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Seminarium

Välkommen till ett kunskapsseminarium om människohandel med barn och unga som knyter an till rapporten "De kan alltid hitta mig – Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor". Seminariet erbjuds under ett dagpass och ett kvällspass.