Högre seminarium i offentlig rätt

  • Date: –12:00
  • Location: Juridiska institutionen, Munken 1 Mötesrum 1:234
  • Lecturer: Therése Fridström Montoya, doktor i offentlig rätt.
  • Website
  • Organiser: Juridiska institutionen, Offentlig rätt
  • Contact person: Ronja Österud
  • Phone: 073-0403730
  • Seminarium

”Samtycka genom annan? Om likhet inför lagen genom assisterat beslutsfattande”, Therése Fridström Montoya, doktor i offentlig rätt vid Uppsala universitet och Linus Broström, doktor i medicinsk etik vid Lunds universitet.