Verkstad: Att skriva en vinnande TUFF-ansökan

  • Date: –15:00
  • Location: Evolutionsbiologiskt centrum Småland
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Stefan Pålsson
  • Seminarium

Nu är det dags att söka medel från Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska förnyelsefond, TUFF-medel. Sista ansökningsdag är i år den 15 september.

TUR erbjuder genom denna verkstad en möjlighet att diskutera din idé och få stöd i att skriva en vinnande ansökan.

Välkommen!