Högre seminarium: Att söka externa forskningsmedel

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Lecturer: Gustav Sigeman & Oddný Ósk Sverrisdóttir
  • Contact person: Björn Melander
  • Phone: +46184716881
  • Seminarium

Forskningssekreterarna Gustav Sigeman och Oddný Ósk Sverrisdóttir informerar