Högre seminarium: Andreas Nord, Memet Aktürk Drake, Ulla Börestam, Alexandra Petrulevich, Yvonne Hallesson

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Lecturer: Andreas Nord, Memet Aktürk Drake, Ulla Börestam, Alexandra Petrulevich, Yvonne Hallesson
  • Contact person: Björn Melander
  • Phone: +46184716881
  • Seminarium

Forskningsintressen på Institutionen för nordiska språk – resultat av en enkätstudie

I slutet av våren 2019 gjordes en enkät för att inventera av forskningsintressen vid Institutionen för nordiska språk. Inventeringen kom till på uppdrag av forskarkollegiet vid institutionen och syftet har varit att få en lägesbeskrivning av vad institutionens forskare egentligen arbetar med, som ett underlag för vidare arbete med att stärka forskningsmiljön vid institutionen. Under seminariet kommer vi att presentera huvudresultaten av enkäten.