Forskningsanknytning - det är vi väl redan bra på?

TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, inbjuder till seminariet Forskningsanknytning – det är vi väl redan bra på?

Stark koppling mellan forskning och undervisning är ett signum för nutida universitet. Fakulteten har synnerligen goda grundförutsättningar för forskningsanknytning, men forskning (!) visar att det inte med automatik leder till goda resultat. Utifrån olika modeller för forskningsanknytning kommer vi att diskutera hur vi kan involvera studenterna, så att de får insikt i forskningsprocessen och den moderna forskningens resultat, utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, och därmed blir naturvetenskapligt och tekniskt bildade, inte bara utbildade. Vi kommer att arbeta med konkret förnyelse av deltagarnas kurser, samtidigt som vi breddar perspektiven genom kollegialt utbyte. Forskningsanknytning är en ständigt aktuell fråga, och också ett av årets utvecklingsfokus för vetenskapsområdets utbildningsutvärderingar.

Välkomna

Björn Victor bjorn.victor@it.uu.se och Maja Elmgren maja.elmgren@kemi.uu.se, TUR