Grammatikkollokvium: Shiro Shibata

  • Date: –17:00
  • Location: Stora seminarierummet (16-2041) på Institutionen för nordiska språk i Uppsala
  • Lecturer: Shiro Shibata, Stockholm
  • Contact person: Ulla Stroh-Wollin
  • Seminarium

Shiro Shibata, doktorand vid Institutionen för svenska och flerspråkighet i Stockholm presenterar sitt avhandlingsprojekt: Bitransitiv verbpartikelkonstruktion som en familj av konstruktioner