OBS. Inställt. ENES 112. Hanna Dahlström

  • Date: –20:00
  • Location: Upplandsmuseets föreläsningssal
  • Lecturer: Hanna Dahlström, Köpenhamn
  • Contact person: Staffan Nyström
  • Seminarium

Det äldsta Köpenhamn – om regionala nätverk och framväxten av urbant liv under tidig medeltid

Följs av postseminarium med lätt förtäring till självkostnadspris.