Högre seminarium i utbildningssociologi

S.k. 50 procent-seminarium. Ventilering av avhandlingsmanus av Emma Laurin, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Avhandlingsmanus: Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier

Kommentator: Per Dannefjord, Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet.

Underlag kan en vecka i förväg erhållas från Emma Laurin <emma.laurin@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.