Nationell historiedidaktisk konferens

  • Date:
  • Location: Blåsenhus Gunnar Johansson (14:K120)
  • Website
  • Organiser: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Contact person: Olle Nolgård
  • Phone: 018-471 5760
  • Konferens

Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning och Uppsala universitet bjuder in till Nationell historiedidaktisk konferens. Tema för årets upplaga av konferensen är det globala och det lokala – glokal historia.